If I Can Love You So (Chinese Drama Review & Summary)

Chinese Drama 2019

If I Can Love You So (Chinese Drama Review & Summary)

If I Can Love You So poster

 • Genre: Romance, Marriage, Infidelity, Depression, Mature, Family
 • Date Released: 9 April 2019
 • Origin: China
 • Cdrama: 46 Episodes

Cast:

 • Liu Shishi as Bai Kao’er
 • Tong Dawei as Geng Mochi
 • Bao Jianfeng as Qi Shuli,
 • Yang Yitong as Mi Lan
 • Qi Huan as Ying Zhi
 • Guo Xiaoxiao as Wei Minglun
 • Zhu Tie as Zhang Qianshan
 • Lai Jin as Jin Yi
 • Sun Zhihong as Luo Hao
 • Tao Hai as Huang Zhong, a lawyer.
 • Yang Kaihan as Doctor Cai.
 • Pu Chaoying as Mi Lan’s mother.
 • Ru Ping as Bai Kao’er’s mother.
 • Xie Yuan as Bai Kao’er’s father

Episode 1

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.