Yan Shi Fan (Chinese Drama Review & Summary)

Chinese Drama – Coming Soon

Yan Shi Fan (Chinese Drama Review & Summary)

Aka: Legend of Youth

Yan Shi Fan poster

 • Genre: Wuxia, Historical Costume drama fiction, Romance, Youth
 • Release Date: TBA
 • Origin: China; Adapted from a novel
 • Cdrama: 58 Episodes

Cast:

 • Huang ZiTao as Prince Chong Liming
 • Jackson Yi as Ah Yi
 • Hu Bingqing as Ai Xin Jiao Luo Yu Chu
 • Miranda Ma Zehan as Ma Li
 • June Wu as Yang Zen
 • Ning Xin as Hua Jiu Liu
 • Rimiko Li Junhao as Si San
 • Wang Ziteng as Wen Gou
 • Wang Ruichang as Wa Ge Na
 • Liu Yuan as Ke Yanxin
 • Liu Yun as Fang Er
 • Cristy Guo Xiaoting as Xi Xian Er
 • Wang Qingxiang as E Er Ji Shen Xiu
 • Lin Dongfu as Jin Xiansheng
 • Hu Yajie as Yang Ming
 • Zhao Xiaorui as Rui Zhen
 • Yan Ge as Qing Er

This drama had been postponed from being shown at least a couple of times.

Apparently the story is based on a BL manhwa novel by Han Lu.  Of course the BL will be transposed into a bromance in this drama.

The story is about love of country and protecting it at all cost.

Chong Liming and Ah Li both joined the rigorous training of the Yan Shi Fan to become soldiers whose raison d’etre is to defend the palace during the Qing Dynasty.

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.