A Journey to Meet Love (Chinese Drama Review & Summary)

Chinese Drama 2019

A Journey to Meet Love (Chinese Drama Review & Summary)

Finding Love on the Journey poster

 • Genre: Romance; Undercover Policing, Love & Hate, Drugs Trafficking
 • Release Date: 20 April 2019
 • Origin: China
 • Cdrama: 52 Episodes

Cast:

 • Chen Xiao as Jin Xiao Tian
 • Jing Tian as Li Xin Yue
 • He Ming Han as Chu Zhi Han
 • Wang Ce Shi as Chu Hong Fei
 • Qin Shan as Shi Sheng Xia
 • Zhang Ke Ying as Di Na
 • Guang Zi Jing as Ah Pei
 • Xing Hi Hai as Tian Xie
 • Tian Na as Mi Shu Liu

Quick Precis:

Jin Xiao Tian was an undercover policeman who was tasked to shadow Li Xin Yue who may be connected to drug trafficking.

Along the way, he fell in love with her…. awww


Coming soon…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.