See You Again (Chinese Drama Review & Summary)

 Chinese Drama 2019

See You Again (Chinese Drama Review & Summary)

See You Again poster

 • Genre: Romance, Time-Travel
 • Release Date: 16 July 2019
 • Origin: China; Based on a novel
 • Cdrama: 40 Episodes

Cast:

 • Tiffany Tang as Shi Jian
 • Shawn Dou as Ye Jia Cheng
 • Yang Shuo as Yi Pei
 • Lu Yi as Yi Bi Ya
 • Lyric Lan as Zhao Wen Wen
 • Caesar Li as Zhang Kai
 • Zhou Qi Qi as Song Xiao Jing
 • Mu Le En as Lai Qiao
 • Benny Qian as Chang Jian
 • Feng Li Jun as Cheng Zi Song
 • Chang Kuo Chu as Master Yi
 • Wang Ce as Yi Qing Dong
 • Gu Yang as Fang Rou
 • Zhang Zhi Wei as Professor Song

Quick Precis:

After a plane turbulence, Shi Jian woke up ten years back in time.

As a resourceful girl, she endevours to meet her future husband, Jia Cheng, ahead of time.

She also rights some wrongs in her past.

One big surprise, she realises that her hunky boss, Yi Pei, had been in love with her.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.