Tag: Investiture of the Gods (Chinese Drama Review & Summary)

Investiture of the Gods (Chinese Drama Review & Summary)

Chinese Drama 2019

Investiture of the Gods poster

Investiture of the Gods (Chinese Drama Review & Summary)

 • Genre: Historical Costume Drama Fiction, Wuxia, Romance
 • Release Date: 8 April 2019
 • Origin: China
 • Cdrama: 90 Episodes

Cast:

 • Luo Jin as Yang Jian
 • Claudia Wang as Su Da Ji
 • Deng Lun as Zi Xu
 • Sun Yi NIng as Li Er
 • Zhang Jaco as Li Yi
 • Liang Zhen Lun as Na Zha
 • Guo Yuanyuan as Lan Ying
 • Collin Chou as Di Xin
 • Qu Zhe MIng as Ji Shu Gan

It is coming soon.  Woah